RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ochrona wizerunku i dane osobowe

Ochrona wizerunku

Instytucja zastrzega sobie możliwość upublicznienia (w ramach fotorelacji) zdjęć z imprezy realizowanej w ramach realizacji jej zadań statutowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej, stronie miasta i w prasie lokalnej. Jednocześnie Dyrektor instytucji informuje, że osoby nie wyrażające zgody na utrwalenie i upublicznienie wizerunku w wyżej wskazany sposób powinny niezwłocznie poinformować o swoim zastrzeżeniu instytucję na piśmie.

Dane osobowe przetwarzane w instytucji

Informacje o danych osobowych przetwarzanych przez instytucję, podlegające obowiązkowi zgłoszenia do GIODO znajdują się w wyszukiwarce eGIODO pod adresem egiodo.giodo.gov.pl.

Instytucja przetwarza zbiory danych zwolnione z obowiązku zgłoszenia do GIODO na podstawie art. 43 ust. 1a ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane zbiory:

Nazwa zbioru: powiadomienia SMS i email
Opis zbioru: lista numerów telefonów i adresów email, podawanych przez osoby zainteresowane przesyłaniem do nich aktualności dotyczących imprez kulturalnych oraz zajęć sekcji w domu kultury.
Cel przetwarzania: informowanie mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych oraz uczestników sekcji o zmianach w terminach zajęć
Podstawa przetwarzania: dane podane dobrowolnie
Sposób zbierania danych: formularze papierowe, formularz na stronie www ADO
Udostępnianie danych: dane nie są przekazywane innym podiomotom/osobom
Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.
Oprogramowanie do przetwarzania danych osobowych: Nokia SuiteOpublikował: Jan Bartnik
Publikacja dnia: 06.10.2016
Podpisał: Szymon Krzyżanowski
Dokument z dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 419