Język angielski dla dzieci

od 6 lat

Nauka języka angielskiego dla dzieci poprzez stymulowanie wyobraźni za pomocą gier językowych, śpiewania, odgrywania scenek, przygotowywania ilustracji.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o innowacyjną metodę EER (English by Exploring Reality ­Angielski poprzez Odkrywanie Rzeczywistości). Istotą metody EER jest oparcie procesu nauczania o naturalną dla dzieci i młodzieży ciekawość świata, otaczającej ich rzeczywistości. Zajęcia mają formę intelektualnej podróży, pozwalającej na poznawanie przez uczniów interesujących ich zjawisk, aspektów rzeczywistości, o których rozmawiają z lektorem w języku angielskim. Prowadzenie zajęć w małych 6-­8 osobowych grupach umożliwia indywidualne podejście lektora do każdego z uczniów, wspieranie uczniów w odnajdywaniu ich własnego sposobu uczenia się. Tematy zajęć oraz stopień ich zaawansowania merytorycznego i językowego, są dostosowane do poziomu rozwoju uczniów, naturalnych dla ich wieku zainteresowań. Celem zajęć jest inspirowanie uczniów do rozmowy, formułowania pytań, wymiany poglądów na temat poznawanych zagadnień, dzielenia się z innymi swoją wiedzą. Podczas zajęć prowadzonych metodą EER uczniowie są inspirowani do nauki poprzez stymulowanie ich wyobraźni, m.in. za pomocą takich form dydaktycznych jak gry i zabawy językowe, śpiewanie piosenek, rymowanek, wcielanie się w role w scenkach sytuacyjnych, przygotowywanie ilustracji, plakatów, rysunków, opracowywanie krótkich tekstów użytkowych.

Znasz siedem powodów, dla których warto uczyć się języka angielskiego?

  1. Język angielski jest podstawowym narzędziem komunikacji ludzi nauki, biznesu, kultury, organizacji międzynarodowych i dyplomacji.
  2. Znajomość języka angielskiego ułatwia komunikowanie się podczas wyjazdów zagranicznych.
  3. Opanowanie języka angielskiego umożliwia samodzielne zrozumienie tekstów utworów muzycznych, dialogów w filmach.
  4. Poznanie języka angielskiego stwarza szansę studiowania obcojęzycznych gazet, książek, publikacji, które bardzo często nie są dostępne w języku polskim.
  5. Płynna znajomość języka angielskiego jest niezbędna do zdania testów, egzaminów językowych, umożliwiających podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach wyższych.
  6. Język angielski jest jednym z łatwiejszych języków do opanowania, ze względu na prosty, logiczny, uporządkowany charakter jego gramatyki.
  7. Nauka języka obcego jest wspaniałym ćwiczeniem intelektualnym, które sprzyja poprawieniu zdolności koncentracji, ćwiczy pamięć, stymuluje rozwój umiejętności interpersonalnych.

Grupy I-V: poniedziałek + piątek, godzina 15:00-20:00.

Grupy VI-X: wtorek + czwartek, godzina 15:00-20:00.

Cena: 16zł / 60 min.

Instruktor: Agnieszka Wania-Balcer

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco