Język angielski dla dzieci

klasy 3 – 7 SP

Do you speak English ?

Nauka języka angielskiego dla dzieci poprzez stymulowanie wyobraźni za pomocą gier językowych, śpiewania, odgrywania scenek, przygotowywania ilustracji. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o innowacyjną metodę EER (English by Exploring Reality Angielski poprzez Odkrywanie Rzeczywistości). Istotą metody EER jest oparcie procesu nauczania o naturalną dla dzieci i młodzieży ciekawość świata, otaczającej ich rzeczywistości. Zajęcia mają formę intelektualnej podróży, pozwalającej na poznawanie przez uczniów interesujących ich zjawisk, aspektów rzeczywistości, o których rozmawiają z lektorem w języku angielskim. Prowadzenie zajęć w małych 6 – 8 osobowych grupach umożliwia indywidualne podejście lektora do każdego z uczniów, wspieranie uczniów w odnajdywaniu ich własnego sposobu uczenia się. Tematy zajęć oraz stopień ich zaawansowania merytorycznego i językowego, są dostosowane do poziomu rozwoju uczniów, naturalnych dla ich wieku zainteresowań. Celem zajęć jest inspirowanie uczniów do rozmowy, formułowania pytań, wymiany poglądów na temat poznawanych zagadnień, dzielenia się z innymi swoją wiedzą.

poniedziałek, środa (start zajęć 18.09.2023)
klasa III godz. 16:00 – 17:00
klasa V godz 17.05-18.05
klasa VI godz. 18:10 – 19:10

wtorek, czwartek (start zajęć 19.09.2023)
klasa V godz. 16:00 – 17:00
klasa IV godz. 17:05 – 18:05
klasa VII godz. 18:10 – 19:10
cena: 24 zł / 1 lekcja 60 min

O instruktorze:
Agnieszka Wania – nauczanie to moja pasja, dzięki czemu potrafię zmotywować moich uczniów i zarazić ich entuzjastycznym podejściem do rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych. Jestem absolwentką filologii angielskiej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W to co robię, wkładam całe swoje serce. Głównym celem, jaki stawiam sobie na zajęciach, jest przekazywanie posiadanej wiedzy w taki sposób, aby zainteresowała słuchacza. Bardzo zależy mi na inspirowaniu moich uczniów do dalszej pracy, samodzielnej nauki i rozwijania umiejętności. Nie jestem bezlitosna, lecz wymagająca, bo chociaż nauka języka może i powinna być przyjemna, osiąganie dobrych rezultatów wymaga pracy i wysiłku, zarówno ze strony nauczyciela, jak i ucznia.

Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco