WUTW

Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku kończy dziesiąty rok działalności.

Nasz uniwersytet rozpoczął działalność 4 listopada 2007 roku dla niewielkiej grupy słuchaczy. Obecnie z zajęć korzysta ponad 450 osób. Celem działalności WUTW jest najszerzej rozumiana aktywizacja osób starszych, stworzenie im możliwości rozwoju osobistego, wspólnego aktywnego uczestnictwa w kulturze i w zdobywaniu wiedzy. Główną aktywnością uniwersytetu są wykłady adresowane do wszystkich słuchaczy, zajęcia tematyczne, upowszechnianie kultury i organizacja aktywnego spędzania czasu.

Wygłoszone wykłady dotyczyły wielu zagadnień: od zdrowia i kultury do wiedzy o świecie, wiedzy o Unii Europejskiej, ale także o naszym regionie – od wiedzy z zakresu historii, literatury – do problematyki społecznej i gospodarczej, od informacji o podróżach na inne kontynenty do wizji rozwoju naszego powiatu. Słuchacze mają możliwość nauki języków obcych. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych były zajęcia na basenie, nordic walking, tai-chi, pilates, język angielski, wyjazdy do muzeów i teatrów, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz imprezy integracyjne.

Dostojnymi gośćmi naszego Uniwersytetu byli przedstawiciele lokalnych władz miejskich i powiatowych, przedstawiciele Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera, przedstawiciele lokalnego biznesu a także reprezentacji Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wicemarszałka Sejmu.

Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni lokalnie bardzo istotną rolę społeczną. Nadrzędnym celem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego. Istotą WUTW jest więc podejmowanie starań dla zapobieżenia temu zjawisku. Chcemy podtrzymywać więzi społeczne i komunikację międzyludzką wśród seniorów, rozwijać integrację międzypokoleniową z lokalną społecznością seniorów.

Co ważne jesteśmy również postrzegani przez lokalne instytucje jako rzecznik interesów osób starszych oraz istotny partner w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Zarząd WUTW:

Przewodnicząca WUTW – Romualda Wilczak
Z – ca Przewodniczącej – Apolonia Zych
sekretarz – Wanda Miętus
skarbnik – Danuta Żuławnik
członkowie:
Barbara Lęcka
Krystyna Wąsowska

członkowie honorowi:
Elżbieta Rozbicka
Maria Góral
Elżbieta Pierzchalska

 

Spotkania Zarządu: sala 29 (II piętro)
wtorek – godz. 10.00-13.30
czwartek – godz. 10.00-14.00

Koordynatorzy MDK
Aneta Jędrzejewska

tel.: 22 787 45 13

PATRONAT HONOROWY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WUTW
PRZYJĘŁA BURMISTRZ WOŁOMINA ELŻBIETA RADWAN

Program wykładów na I semestr na Rok Akademicki 2021/22

Gr I

07.10.2021 godz. 11.00 Sala Karolina* – Rozpoczęcie ROKU  AKADEMICKIEGO  Kabaret Moherowe Berety. Występ finansowany w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin

14.10.2021 godz. 11.00 MDK – Komunikacja lekarza z pacjentem – prof. Krzysztof Bielecki

21.10.2021 godz. 11.00 MDK – Norwid Samotnik z IVRY – Maria Pijanowska
28.10.2021 godz. 11.00 sala Karolina* – Rok 1920 – zwyczajni bohaterowie. Wykład finansowany w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin – prof. Jan Tarczyński

04.11.2021 godz. 11.00 MDK – Monte Cassino – Tadeusz Kondracki

18.11.2021 godz. 11.00 MDK – Wystąpienie Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan

25.11.2021  godz. 11.00  MDK – Tajemnicze i najdziwniejsze miejsca w Polsce – Tadeusz Bańkowski

02.12.2021  godz. 11.00 MDK – Francja pachnąca lawendą – Maria Pijanowska – ODWOŁANE

09.12.2021 godz. 11.00  MDK – Czerwone piwo w ciemnych piwnicach – Andrzej Pasławski – ODWOŁANE            

16.12.2021  godz. 11.00  sala Karolina* – Spotkanie świąteczne – Występ Chóru „Cantus Cordis- ODWOŁANE

13.01.2022  godz. 11.00 MDK – Dziedziczenie i bezpieczny sposób przekazywania majątku – notariusz – ODWOŁANE

20.01.2022 godz. 11.00 MDK – Julian Tuwim – historia kabaretu polskiego – Igor Pogorzelski – ODWOŁANE

27.01.2022 godz. 11.00 MDK – Bezpieczny senior – Straż Miejska – ODWOŁANE

28.01 – 16.02.2022Ferie  zimowe

Gr II

07.10.2021 godz. 11.00 Sala Karolina* – Rozpoczęcie ROKU  AKADEMICKIEGO  Kabaret Moherowe Berety. Występ finansowany w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin

14.10.2021 godz. 13.00 MDK – Komunikacja lekarza z pacjentem – prof. Krzysztof Bielecki

21.10.2021 godz. 13.00 MDK – Norwid Samotnik z IVRY – Maria Pijanowska
28.10.2021 godz. 11.00 sala Karolina* – Rok 1920 – zwyczajni bohaterowie. Wykład finansowany w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin – prof. Jan Tarczyński

04.11.2021 godz. 13.00 MDK – Monte Cassino – Tadeusz Kondracki

18.11.2021 godz. 13.00 MDK – Wystąpienie Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan

25.11.2021  godz. 13.00  MDK – Tajemnicze i najdziwniejsze miejsca w Polsce – Tadeusz Bańkowski

02.12.2021  godz. 13.00 MDK – Francja pachnąca lawendą – Maria Pijanowska- ODWOŁANE

09.12.2021 godz. 13.00  MDK – Czerwone piwo w ciemnych piwnicach – Andrzej Pasławski- ODWOŁANE

16.12.2021  godz. 11.00  sala Karolina* – Spotkanie świąteczne Występ Chóru „Cantus Cordis- ODWOŁANE

13.01.2022  godz. 13.00 MDK – Dziedziczenie i bezpieczny sposób przekazywania majątku – notariusz- ODWOŁANE

20.01.2022 godz. 13.00 MDK – Julian Tuwim – historia kabaretu polskiego – Igor Pogorzelski- ODWOŁANE

27.01.2022 godz. 13.00 MDK – Bezpieczny senior – Straż Miejska- ODWOŁANE

28.01 – 16.02.2022Ferie  zimowe

* wynajęcie sceny oraz Sali Balowej „Karolina” w Wołominie finansowane jest z budżetu Gminy Wołomin

 

Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco