Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Dom Kultury w Wołominie z siedzibą przy ulicy Mariańskiej 7, 05-200 Wołomin, (nr tel.: 22-787-45-13, adres e-mail: mdk@mkdwolomin.pl).

2. W Miejskim Domu Kultury w Wołominie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Karczmarczyk, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mdkwolomin.pl.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu praw otrzyma Pani/Pan bezpośrednio w toku realizacji sprawy.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Pani/Pana dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Domu Kultury w Wołominie narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO jest stosowane od 25 maja 2018 roku.

Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco