Teatr Małego Aktora

Od 9 do 12 lat

Warsztaty teatralne i filmowe dla dzieci w wieku 9-12 lat, w których zabawę łączy się ze sztuką sceniczną i filmową.

Zajęcia teatralne będą prowadzone w oparciu o techniki: pedagogiki teatru, dramy, teatru przedmiotu, improwizacji i moich autorskich rozwiązań warsztatowych. W działaniach warsztatowych łączę wiele technik teatralnych z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak plastyka (obraz), film i dźwięk, ponieważ daje to uczestnikom możliwość: Wzbogacenia wiedzy na temat sztuki. Korzystnego wpływu na efekt końcowy pracy warsztatowej (spektakl, etiudy teatralne, performens).

piątek 17.30-18.30
cena 120 zł / m-c (opłata stała)

O instruktorze:
Betina Małgorzata Dubiel

Jestem zwolenniczką pracy zespołowej, kolektywnej, otwartej na propozycje osób uczestniczących w zajęciach. Uważam, że siła tkwi w grupie i to grupa powinna być właśnie impulsem do działań instruktora, do odkrywania kierunku, w którym należy podążać. Moją rolą będzie przede wszystkim poprzez proponowane ćwiczenia i rozwiązania sceniczne integrowanie, inspirowanie, wspieranie uczestników w ich twórczych poszukiwaniach i zmaganiach się z niełatwą, a także ciekawą i rozwijającą sztuką teatru.
Planuję z grupą stworzyć bezpieczną i przyjazną atmosferę, odkrywać i rozwijać potencjał twórczy każdego uczestnika. Pracować nad umiejętnościami teatralnymi, takimi jak: improwizacja, gra aktorska, praca nad tekstem. Efektem końcowym warsztatów będzie prezentacja przygotowanych przez grupę etiud teatralnych.

Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco