Festiwal Szkła

Festiwal Szkła

Pierwsza edycja festiwalu organizowanego przez Miejski Dom Kultury, oferuje pokazanie i zbadanie tożsamości i historii tego miejsca, które tworzą nie tylko wybitni mieszkańcy np. Zofia Nałkowska ale historię o mieście buduje także historia przemysłu i miejsc pracy. Musimy myśleć o przyszłości, czego chcemy dla siebie samych i dla naszych potomków za lat 10, 20, 50 i 100, wiedząc, że w perspektywie globalnej i w perspektywie pandemii małe ośrodki miejskie są nie tylko bezpieczniejsze, ale mają także szanse stać się generatorami nowych jakości społecznych dalekich od populizmu i tromtadractwa. W ramach projektu przewidziane są: wywiady i dyskusje z mieszkańcami nt. huty szkła, stworzenie zrębów archiwum społecznego miasta Wołomin, projekcja filmu Symfonia Fabryki Ursus 2018, wystawa sztuki współczesnej wokół prac H. Tomaszewskiego, w ramach przestrzeni otwartej wystawa miejscowych twórców i twórczyń.

Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu


Wołomin, mimo iż jest stosunkowo niewielkim miastem może w dłuższej perspektywie czasowej zaproponować wydarzenie interesujące nie tylko dla mieszkańców gminy, chociaż jest to kluczowe przy myśleniu o programie, ale wejść także w obieg kultury ogólnokrajowej, zaś z czasem międzynarodowej. Nie stanie się tak od razu, pierwsze edycje będą testem na to, co może tutaj zadziałać. Bardzo istotne jest też realne rozpoznanie pól władzy w sferze kultury, które ograniczają możliwości działania i zabierają energię lokalnym instytucjom. Zadanie sobie pytania jakiej kultury potrzebuje Wołomin i ożywienie pejzażu kulturowego miasta i gminy Wołomin, złamanie stereotypowego obrazu małomiasteczkowych potrzeb kulturowych i zaprezentowanie mieszkańcom i mieszkankom naszego powiatu propozycji, która wzmocni poczucie odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej.
• Młodzi ludzie najczęściej zaspokajają swoje potrzeby związane z kulturą ambitną w pobliskiej stolicy, możemy jednak spowodować proces odwrotny – nie tylko zatrzymać ludzi tutaj, ale też ściągnąć dobrą publiczność tutaj.
• Stworzenie propozycji opowieści o mieście, które jest interesujące na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez zaangażowanie twórczyń i twórców o szerokiej renomie i poetyckiej wyobraźni.
• Podważenie prymatu rozrywkowych eventów poprzez pokazanie kultury jako procesu komunikacji. Otworzenie się na myśli, pamięć i potrzeby mieszkańców i mieszkanek traktowanych nie jako bierni odbiorcy i odbiorczynie, a partnerzy do dialogu.
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
• Refleksja nad sztuką jako unikalnym narzędziem komunikacji międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej, która pozwala na ujawnienie nieobecnych w przestrzeni debaty publicznej grupowych potrzeb emocjonalnych, poruszenie kwestii pracy z osobami starszymi, zagadnienia transformacji ustrojowej i tożsamości związanych z miejscem pracy, kwestii lokalnych. Postawienie pytania, czy w Wołominie ludzie tęsknią za hutą szkła, lub stolarką? W projekcie zostaną pokazane oryginalne działania wizualne.
Uczestnicy zobaczą również film dokumentalny o fabryce Ursus.
• Budowanie wiedzy i świadomości, że historia i teraźniejszość regionu jest skomunikowana z szerszymi procesami w kraju i na świecie, a przez to wypracowywanie regionalnie osadzonej odpowiedzialności społecznej.
• Animacja wielopokoleniowego środowiska, które gotowe jest zbudować komunikację w oparciu o kulturę.
Punktem wyjścia będą – paradoksalnie działania anty festiwalowe, obliczone nie na masowy jednorazowy udział, nie na spektakularne eventy, a na wydarzenia, które odbywają się w długiej perspektywie, traktują mieszkańców i mieszkanki miasta podmiotowo, są ekologiczne, energooszczędne, a ich wartość budowana jest przez pogłębioną refleksję i budowanie oferty animującej społeczność lokalną, budowanie nowych pól komunikacji, stworzenie cyklicznej ambitnej imprezy, która łączy rozpoznania kultury lokalnej z propozycją ogólnopolską

 • działania integrujące lokalne instytucje kultury z krajowymi instytucjami
 • ożywienie pejzażu kulturowego i aktywizacja środowiska miejscowych
 • wskazanie obszarów wrażliwych społecznie i indywidualnie
 • ściągnięcie do Wołomina twórców kultury na poziomie krajowym, przez co nasze miasto wejdzie też w orbitę ich refleksji oraz miejscowa debata poszerzy formułą.

Koncepcja i kuratorowanie festiwalu: Anna Łazar 
Kwerenda: Jeremi Galdamez

🔷 Fotorelacja z odsłonięcia neonu „Chcemy całego życia” oraz z panelu dyskusyjnego, dotyczącego kultury na peryferiach – 23 października 2023 roku.

🔷 Fotorelacja z wystawy „KRUCHE, TWARDE, PŁYNNE” – 25 września 2022 roku.

🔷 Wystawy lokalnych twórców – 12-13 września 2022 roku.

🔷 Fotorelacja z projekcji filmu „Symfonia Fabryki Ursus 2018” – 28 sierpnia 2022 roku.

Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań):

 1. Wywiady z mieszkankami i mieszkańcami na temat huty szkła oraz zrębów archiwum społecznego miasta Wołomina. Wywiady dedykowane pamięci mieszkańców o Hucie Szkła poprzedzone otwartymi warsztatami z archiwistyki społecznej skierowane do szerokiej publiczności i transmitowane on-line, z której wyłonimy grupę badawczą. Zbadanie w archiwach materiałów źródłowych nt. historii MDK oraz związków z fabryką (filmy, zdjęcia, opracowania). W tym celu MDK Wołomin ze środków własnych w ramach zadania zakupi 3 szt. profesjonalnych rejestratorów cyfrowych.
 2. Projekcja filmu Symfonia Fabryki Ursus 2018. Dyskusja z udziałem twórców filmu (Jaśminy Wójcik, Igor Stokwiszewski).
  Symfonia Fabryki Ursus jest dokumentem kreacyjnym, wprowadzającym do filmu metody sztuki partycypacyjnej i sztuki ze społecznością. To również film łączący sztukę wideo z choreografią i muzyką eksperymentalną. Przede wszystkim jednak jest to głos za upamiętnieniem fabryki Ursus, kultury przemysłowej i robotniczej, walczący o godność ludzi pracy i politykę historyczną uwzględniającą ich biografie.
 3. Wystawa sztuki współczesnej wokół prac Henryka Tomaszewskiego Kuratorka Monika Szewczyk.
  Wystawy sztuki współczesnej to nie rozrywka tylko ważne pole debaty publicznej. Wołomińska wystawa jako punkt wyjścia przyjmie 2 prace Henryka Tomaszewskiego (najważniejszy polski artysta pracujący ze szkłem, który współpracował z hutą szkła w Wołominie) i prace artystów i artystek współczesnych z Kolekcji Galerii Arsenał (bezpłatne wypożyczenie).
 4. Produkcja i montaż neonu, zawierającego cytat Zofii Nałkowskiej „Chcemy całego życia”, autorstwa Elżbiety Jabłońskiej, na fasadzie Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, zwanego w minionych czasach „Szklarynką” z powodu przynależności do Huty Szkła w Wołominie.
  Wzmocnienie pamięci o spuściźnie Zofii Nałkowskiej, pokazanie, że była intrygującą, wolnościową myślicielką, a nie tylko korpulentną paniusią przy stoliczku z kawą. Jej wkład w kulturę to nie jedynie wygląd, ale przede wszystkim wybitna literatura. Neon, który nie jest reklamą, a intrygującym tekstem będzie wizytówką naszego miasta – przestrzeni intrygującej i nieoczywistej. Wysoka kultura wizualna i merytoryczna zagwarantowana jest przez światowej sławy twórczynię, doktor habilitowaną sztuki Elżbietę Jabłońską.
 5. Dyskusja z udziałem reprezentantek i reprezentantów miejscowych NGO, urzędników, urzędników ds. kultury, zespołów badawczych. Najważniejsze jednak, to wspólne rozważanie nad przestrzenią publiczną i przestrzenią kultury. Konieczny udział współczesnych uznanych ekspertek i ekspertów. Zaproszenie współautora raportu dr Tomasza Lewickiego , autorów książki „Kultura na peryferiach”, wydanej w 2018 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Książka powstała na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Kultury.
 6. Wystawa miejscowych twórców i twórczyń – przestrzeń otwarta.
  Przygotowanie przyjaznych miejsc, gdzie każdy chętny będzie mógł przedstawić swoje prace publicznie. Proponowana przestrzeń: MDK oraz przestrzeń miejskich obiektów.
 7. Warsztaty realizowane przez instytucję Karta, archiwum instytutu socjologii PAN, fundacja Reszka).

Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco