Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 roku

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tego dnia wspominamy tych, którzy po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku nie złożyli broni. Nie zgadzając się z nową komunistyczną rzeczywistością, postanowili podjąć tę nierówną walkę. Wielu z nich poległo. Wielu z nich pomordowano. Wielu więziono i prześladowano.

Upamiętniliśmy Niezłomnych pod Pomnikiem Miejscem kaźni, uświęconym męczeństwem żołnierzy Polski Walczącej, pomordowanych i zesłanych do łagrów przez NKWD i sądy polowe Armii Radzieckiej w latach 1944-45.

Cześć ich pamięci.

Nieco później w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się pokaz poetycko-multimedialny w wykonaniu kadetów I LO PUL w Wołominie.

Skip to content