Nabór na stanowisko

Specjalista ds. artystyczno-edukacyjnych

Miejski Dom Kultury w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. artystyczno-edukacyjnych (1 etat).

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie następujących dokumentów:

  • życiorys
  • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przysłać pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin

z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. artystyczno-edukacyjnych” w terminie do 16 sierpnia 2023 r. do godziny 14:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mdk@mdkwolomin.pl

Skip to content